Zapraszamy tych z Państwa, dla których wartością nadrzędną w prowadzonym biznesie jest wysoka jakość świadczonych usług oraz zasady uczciwej konkurencji.

Korzyści płynące z przynależności do Stowarzyszenia:

  • współpraca w ramach zorganizowanego Systemu Wymiany Ofert
  • publikacja ofert nieruchomości i prezentacja firmy w unikalnym serwisie stworzonym przez TPPN
  • niższe koszty udziału w szkoleniach organizowanych przez TPPN
  • udział w cyklicznych spotkaniach mających na celu integrację biur współpracujących

Warunki przystąpienia do TPPN:

  • spełnienie przez wnioskodawcę kryteriów określonych w regulaminie TPPN
  • złożenie wniosku do Zarządu