Zebrani w dniu 24 czerwca 2016 roku w Toruniu na zebraniu założycielskim stowarzyszenia zwykłego pod nazwą „Toruńskie Porozumienie Pośredników Nieruchomości” z siedzibą w Toruniu, ul. Szosa Lubicka 12/59 podjęli uchwałę o wyborze zarządu stowarzyszenia, w skład którego wchodzi Prezes Zarządu, Wiceprezes Zarządu, Sekretarz, Skarbnik oraz trzech Członków Zarządu.

  1. Joanna Czyżewska – Prezes Zarządu
  2. Krzysztof Butowski – Wiceprezes Zarządu
  3. Michał Łukaszewski – Sekretarz
  4. Karolina Rutkowska – Skarbnik
  5. Emil Drzymalski – Członek Zarządu
  6. Krzysztof Moryson – Członek Zarządu
  7. Tomasz Laskowski – Członek Zarządu