Zebrani w dniu 24 czerwca 2016 roku w Toruniu na zebraniu założycielskim stowarzyszenia zwykłego pod nazwą „Toruńskie Porozumienie Pośredników Nieruchomości” z siedzibą w Toruniu, ul. Szosa Lubicka 12/59 podjęli uchwałę o wyborze zarządu stowarzyszenia, w skład którego wchodzi Prezes Zarządu, Wiceprezes Zarządu, Sekretarz, Skarbnik oraz trzech Członków Zarządu.

 1. Joanna Czyżewska – Prezes Zarządu
 2. Krzysztof Butowski – Wiceprezes Zarządu
 3. Michał Łukaszewski – Sekretarz
 4. Karolina Rutkowska – Skarbnik
 5. Emil Drzymalski – Członek Zarządu
 6. Krzysztof Moryson – Członek Zarządu
 7. Tomasz Laskowski – Członek Zarządu

Skład Zarządu Stowarzyszenia na dzień 01.10.2019r:

 1. Joanna Czyżewska – Prezes Zarządu
 2. Krzysztof Butowski – Wiceprezes Zarządu
 3. Michał Łukaszewski – Sekretarz
 4. Karolina Rutkowska – Skarbnik
 5. Emil Drzymalski – Członek Zarządu
 6. Krzysztof Moryson – Członek Zarządu
 7. Paweł Korolko – Członek Zarządu

 

Nr konta Stowarzyszenia:

mBank  42 1140 2004 0000 3502 7929 5051