TPPN logo

TPPN czyli Toruńskie Porozumienie Pośredników Nieruchomości to stowarzyszenie skupiające toruńskie biura obrotu nieruchomościami obsługujące lokalny rynek nieruchomości, a działający w Stowarzyszeniu pośrednicy to gwarancja rzetelnie i uczciwie wykonanej usługi na rzecz Klienta.

Celem Stowarzyszenia jest czuwanie nad profesjonalnym świadczeniem usług na rynku obrotu nieruchomościami, zgodnie z przyjętym i uznanym systemem wartości i obowiązującym prawem oraz przestrzeganiem przez naszych członków zasad etyki zawodowej i uczciwej konkurencji.

Członkowie TPPN objęci są wsparciem merytorycznym opartym na bogatym doświadczeniu jego członków oraz mają możliwość korzystania z systemu wymiany ofert – SWO, co przekłada się na szybkość i ilość transakcji.

Przynależność do naszego Stowarzyszenia stanowi doskonałą płaszczyznę wymiany doświadczeń zawodowych oraz współpracy opartej na zasadach uczciwej konkurencji z nastawieniem na satysfakcję i zadowolenie naszych klientów.

 

Dołącz do nas i zostań członkiem TPPN jeśli chcesz uczestniczyć w budowaniu nowoczesnego i dobrze postrzeganego wizerunku pośrednika w obrocie nieruchomościami.

 

ZAPRASZAMY